BETI
Beata (l.49), Police

Zaloguj się, aby wysłać wiadomość.

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj

Zaloguj się, Aby podarować prezent musisz się

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj

Aby dodać do ulubionych musisz się zalogować.

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

Anuluj

Zaloguj się, aby zablokować użytkownika

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj

Zaloguj się, aby dodać do ulubionych

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj

Zaloguj się, aby wysłać wiadomość.

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj
 
Album: różne zdjęcia Ostatnio dodane
26
+48

Wszystkim moim znajomym i nieznajomym życzę Wesołych Świąt :)16
+44
3

Stojąc na straży ....:)14
+37
1

Jesiennie ...12
+34
2

Widok z Twierdzy w Srebrnej Górze miłego wieczoru :)15
+43
5

Fotki z moich wycieczek rowerowych ...miłego wieczoru :)20
+37

19
+47

Samotność jest wtedy ,gdy otacza się mnóstwo osób oprócz tej jednej ...13
+38

Kiedy zakładasz maskę, pa­miętaj aby wy­ciszyć też ser­ce, bo ono zdradzi to, co niewi­doczne dla oczu.22
+54

Wesołych Świąt !21
+57
2

Wyjście ku dru­giemu człowieko­wi to jak­by ot­warcie ok­na na świat...21
+54
2

Idź własną drogą, bo w tym cały sens is­tnienia, żeby umieć żyć....22
+54
1

Każdy ciem­ny tu­nel na swoim końcu ma choć niewiel­kie światełko nadziei....14
+41
5

Moc­no popląta­ne, nie oz­nacza nierozwiązywalne......22
+47
4

Święty Jan Paweł II10
+24
2

29
+66

Wesołych Świąt :)))))20
+54
2

Kwiaty są piękny­mi słowa­mi i hierog­li­fami na­tury, który­mi da­je nam ona poz­nać, jak bar­dzo nas kocha....34
+108
4

Smu­tek jest jak mgła…osacza nas z każdej stro­ny byśmy nie widzieli nicze­go po­za nim.....19
+59
2

Zna­jomy głos, z mgły prob­lemów światełkiem w tunelu....16
+54
1

W roz­darciu rzeczy­wis­tości krzyk więzi myśli..... za­pom­niane słowa or­bi­tują gdzieś obok...21
+71
3

W ni­cości bez marzeń....i pus­tka, która nas otacza...19
+62
2

Łańcuch jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo, a życie to w końcu łańcuch....23
+67
2

Warto poznawać ludzi ,bo od każdej osoby uczymy się czegoś nowego ....23
+62
1

Daw­ne marze­nia to były dob­re marze­nia i choć się nie spełniły cieszę się, że je miałem...Clint Eastwood21
+56
2

Is­tnienie, które nie skry­wa w so­bie wiel­kiego sza­leństwa, nie ma żad­nej wartości. Emil Cioran13
+65
3

Ciem­ne ok­na są cza­sem jas­nym dowodem....Stanisław Jerzy Lec18
+77

Piękna la­tar­nia bez żarówki nie będzie świecić...to sa­mo z człowiekiem, mi­mo, że jest piękny bez duszy jest nikim...45
+96
1

WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA26
+76
1

Zaw­sze chce­my na­dać ja­kieś imię naszej samotności....Jonathan Carroll18
+65
2

To nie ta­kie jed­nak pros­te spoj­rzeć, gdy się spoj­rze­niem do­tyka bólu.... Wiesław Myśliwski20
+77
1

Nasze sa­mot­ności spot­kały się jak pta­ki w lo­cie i za­raz pof­runą w swoich kierunkach....19
+80

Podróżą każda miłość jest... Jonasz Kofta18
+58

...11
+42
1

...23
+65

Od­wa­ga to pa­nowa­nie nad strachem, a nie brak strachu....Mark Twain22
+68
2

23
+51
2

Tęcza jest w ser­cu każde­go z nas...19
+74
3

...17
+77
4

Można odejść na zawsze, by stale być blisko...zaduma i wyciszenie ...20
+68
2

Tak gna­my w pośpie­chu za lep­szym jut­rem że za­pomi­namy dokąd pro­wadzą tory....19
+63
4

Idź własną drogą, bo w tym cały sens is­tnienia, żeby umieć żyć... Maciej Balcar39
+98
3

Czas...zaw­sze bieg­nie swoim to­rem i nie ule­ga żad­nej pres­ji...jest dobrym przyjaielem tyle że szybko ucieka ;)dziękuje za śliczną dedykację20
+58
1

...20
+50
1

„Jej wspom­nienia”18
+53
5

Cza­sem człowiek zbyt długo ucieka, by dos­trzec cel do które­go zmierza....25
+75
4

Pa­miętaj, że wszys­tko, co uczy­nisz w życiu, zos­ta­wi ja­kiś ślad dla­tego miej świado­mość te­go, co robisz.21
+46
5

Bronisław Komorowski na dniach morza w Szczecinie17
+38
1

Ucieczka od życia ...21
+69
5

Niewątpliwie ogromną przyjemnością, poza żeglugą oczywiście, są przygotowania do rejsu. Sir Robin Knox-Johnston18
+52
5

Życie ma więcej wyobraźni niż możemy sobie wymarzyć. Krzysztof Kolumb► pokaz slajdów

Starsze »

Ukryj reklamę

rozwiń ▼