BETI
Beata (l.49), Police

Zaloguj się, aby wysłać wiadomość.

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj

Zaloguj się, Aby podarować prezent musisz się

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj

Aby dodać do ulubionych musisz się zalogować.

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

Anuluj

Zaloguj się, aby zablokować użytkownika

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj

Zaloguj się, aby dodać do ulubionych

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj

Zaloguj się, aby wysłać wiadomość.

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj
 
Wpisy z: Sierpień 2013 Ostatnio dodane
27
+61
4

Gdy ra­dość masz w ser­cu każdy kwiat od­wza­jem­ni twój uśmiech.... Seneka :))))
MIŁEGO DNIA :)29
+58
1

Im więcej do­wiadu­jemy się o da­nej oso­bie, to tym bar­dziej sta­je się ona ta­jem­nicza i ... niezrozumiała...
MIŁEGO WIECZORU :))))18
+45
5

Cisza jed­nak pot­ra­fi leczyć, jeśli tyl­ko Czas da jej szansę.....dziękuję za dedykację :)23
+50
2

Tylko niemożliwe jest warte wysiłku.... Jeanette Winterson,
MIŁEGO PIATKU :)))))12
+43
1

Niejedna myśl gaśnie tysiącem zabłąkanych pytań...
DOBRANO :)22
+50
4

Cisza jest zja­wis­kiem w ser­cu la­su, gdzie myśli kołyszą niczym drze­wa na wietrze ....23
+68
3

Wszys­cy każde­go dnia prze­mie­rza­my niebo i wszys­cy brniemy przez piekło ...Kurt Cobain21
+56
3

Nasze życie jest takim, jakim czynią je nasze myśli... dziękuje za pamięć Wandiu :)29
+49
3

Wsłuchując się w kro­ki ciszy i te­go co wraz z nią nadchodzi....
MIŁEGO DNIA ;)30
+65
2

Trzeba szukać piękna w życiu….a takie ono się stanie>>>>>dziękuje za prześliczny słonecznikowy kadr w kole :))))
MIŁEGO WIECZORU :):):) By dostrzec piękno nie trzeba być artystą, wystarczy spoglądać sercem, ciepły27
+73
4

Serce jest jak ogród, w którym rosną Przyjaźni kwiaty, Każdy kto je pielęgnuje, jest człowiekiem bogatym :)
MIŁEGO DNIA :)20
+50
1

„Jej wspom­nienia”
O niej zda­je się nikt nie pa­miętać. Zaw­sze były tyl­ko bez&sh25
+47
2

STO UŚMIECHÓW BASIU DLA CIEBIE :):):)
zŻyczę Ci, aby marzenia które skrywasz na dnie Twojego serca, doczekały się spełnienia, Korzystając23
+69
5

W stronę światła ....
Naprawdę zawsze starała się patrzeć w stronę światła. Ale im dłużej człowiek wpatruje się w jasność,20
+42
1

"Szczęśliwy jest ten, kto potrafi zadowolić się najmniejszą odrobiną szczęścia''
MIŁEGO POPOŁUDNIA :) dziękuje za miłe odwiedziny :)20
+75
1

Być może ro­bi nam się smut­no na wi­dok cze­goś piękne­go, po­nieważ wiemy, że to nie będzie trwało wie­cznie....
MIŁEGO WIECZORU :)15
+39
5

Sta­raj się doj­rzeć pro­myk światła tam, gdzie in­ni widzą tyl­ko ciemności....18
+42
5

"Darząc uśmiechem uszczęśliwiasz serce.... uśmiech bogaci obdarzonego nie zubożając dającego.":):):)36
+96
2

"Świat jest zwierciadłem, w którym odbija się twarz każdego człowieka..."
Miłego wieczoru :)27
+62
4

Być mądrym życiowo, to znaczy czynić taki wybór celów, aby nie utraciły one swej wartości, z chwilą, gdy zostały osiągnięte...30
+62
5

"Dwie drogi zbiegły się w połowie mego życia, rzekł pewien mądry człowiek wybrałem drogę mniej uczęszczaną I widzę różnicę co noc i co dzień"
MŁEGO DNIA :) dziękuje za dedykację :) myślę że się spodoba bo lubisz takie klimaty :)A ;)23
+60
2

Szczęściem jest uj­rzeć zachód słońca wte­dy, gdy wszys­tko zdaję się być ta­kie trudne....
MIŁEGO WIECZORU :)18
+53
5

Cza­sem człowiek zbyt długo ucieka, by dos­trzec cel do które­go zmierza....24
+60
3

Marzenia są jak ogród pełen kwiatów w rozkwicie gdy do niego zawitasz zmienia się Twoje życie....
MIŁEGO DNIA :)27
+61
1

Najszczęśliwsi są ludzie, którym za nagrodę wystarczy uśmiech drugiego człowieka ...:)))))dziękuje za uroczeko duszka :)
MIŁEGO WIECZORU KOCHANI :)29
+61
5

Sztu­ka - uka­zać piękno ko­loro­wego mo­tyla na czar­no - białym zdjęciu....bo lubisz motyle i pęknie je pokazujesz :)19
+55
5

"Kto wie, może gdzieś są roz­ległe światy, w których nie ma żad­nych ba­rier, a człowiek żeg­lu­je swo­bod­nie, niesiony fa­lami uczucia."15
+56
4

Basiu dla Ciebie widoki z Twoich stron :)))) Świnoujście
Miłego wieczoru :)25
+75
4

Pa­miętaj, że wszys­tko, co uczy­nisz w życiu, zos­ta­wi ja­kiś ślad dla­tego miej świado­mość te­go, co robisz.25
+78
3

Rzeczywistość nas nie rozpieszcza ale za to, wyobraźnia i marzenia, jak najbardziej....
DOBRANOC :))))26
+64
2

Możesz czy­tać mo­je myśli, bo nig­dy nie będziesz czy­tać w moich myślach....22
+64
3

Życie jest jak jabłko cza­sami słod­kie, a cza­sami bez smaku....
MIŁEGO DNIA :)19
+67
3

Niewłaści­we oświet­le­nie da­je niekiedy fałszy­we obrazy...rzeczywistości.25
+65
3

Nie ma piękna, jeśli w nim leży krzyw­da człowieka nie ma praw­dy, która tę krzywdę po­mija nie ma dob­ra, które na nią pozwala.
Miłego dnia :)27
+79
1

Człowiek jest wtedy wolny kiedy wypuści swoje myśli na wolność i ukołysze się ciszą....
MIŁEGO WIECZORU :)34
+77
5

W za­leżności w ja­kie ok­no spoj­rzysz ta­ki widzisz świat. Cza­sami war­to jest spoj­rzeć w ok­no in­ne­go człowieka aby uj­rzeć świat je­go oczami...26
+62
5

"Przyszłość należy do tych którzy wierzą w piękno swoich marzeń"
Miłego dnia :)23
+62
3

Pająk krąży po własnej sieci szukając pożywienia ,a ludzie właściwej drogi ...
Miłego wieczoru :)24
+49
5

Spacerkowo po Warszawie cd..... ...16
+42
5

Warszawa :)27
+81
3

Nie można lo­gicznie udo­wod­nić, że coś jest piękne, trze­ba to po pros­tu odczuć. Antoni Kępiński
Miłego wieczoru :)28
+73
2

Żyj tak aby na koniec powiedzieć ...NIE ŻAŁUJE !!!32
+82
3

Głos dobra mówi prawie zawsze cicho. I tylko w ciszy można dobrze zrozumieć ciche głosy.
Miłego wieczoru :)27
+57
5

Każdy słonecznik bez wyjątku jest god­ny uwa­gi, po­siadający bo­gate wnętrze i marzenia...19
+52
1

Sensem życia jest wiara w to, że obok nas są jeszcze wyjątkowi ludzie...29
+69
3

Przy­jaciele są jak naj­jaśniej­sze gwiaz­dy wid­niejące na niebie bez nich nasze życie nie miałoby sensu...
Miłego wieczoru :)24
+55
5

Małpie igraszki :))))15
+42
5


MIŁEGO DNIA :)21
+58
2

Życie jest chwilą więc żyj i kochaj to co jest najdroższe Twojemu Sercu....23
+56
5

W podziekowaniu za ślicznego ptaszka ...:))))Starsze »

Ukryj reklamę

rozwiń ▼