BETI
Beata (l.49), Police

Zaloguj się, aby wysłać wiadomość.

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj

Zaloguj się, Aby podarować prezent musisz się

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj

Aby dodać do ulubionych musisz się zalogować.

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

Anuluj

Zaloguj się, aby zablokować użytkownika

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj

Zaloguj się, aby dodać do ulubionych

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj

Zaloguj się, aby wysłać wiadomość.

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj
 
Wpisy z: Sierpień 2013 Ostatnio dodane
27
+61
4

poprzedni następny

Gdy ra­dość masz w ser­cu każdy kwiat od­wza­jem­ni twój uśmiech.... Seneka :))))
MIŁEGO DNIA :)


przejdź do wpisu pokaz slajdów
29
+58
1

poprzedni następny

Im więcej do­wiadu­jemy się o da­nej oso­bie, to tym bar­dziej sta­je się ona ta­jem­nicza i ... niezrozumiała...
MIŁEGO WIECZORU :))))


przejdź do wpisu pokaz slajdów
18
+45
5

poprzedni następny

Cisza jed­nak pot­ra­fi leczyć, jeśli tyl­ko Czas da jej szansę.....dziękuję za dedykację :)


przejdź do wpisu pokaz slajdów
23
+50
2

poprzedni następny

Tylko niemożliwe jest warte wysiłku.... Jeanette Winterson,
MIŁEGO PIATKU :)))))


przejdź do wpisu pokaz slajdów
12
+43
1

poprzedni następny

Niejedna myśl gaśnie tysiącem zabłąkanych pytań...
DOBRANO :)


przejdź do wpisu pokaz slajdów
22
+50
4

poprzedni następny

Cisza jest zja­wis­kiem w ser­cu la­su, gdzie myśli kołyszą niczym drze­wa na wietrze ....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
23
+68
3

poprzedni następny

Wszys­cy każde­go dnia prze­mie­rza­my niebo i wszys­cy brniemy przez piekło ...Kurt Cobain


przejdź do wpisu pokaz slajdów
21
+56
3

poprzedni następny

Nasze życie jest takim, jakim czynią je nasze myśli... dziękuje za pamięć Wandiu :)


przejdź do wpisu pokaz slajdów
29
+49
3

poprzedni następny

Wsłuchując się w kro­ki ciszy i te­go co wraz z nią nadchodzi....
MIŁEGO DNIA ;)


przejdź do wpisu pokaz slajdów
30
+65
2

poprzedni następny

Trzeba szukać piękna w życiu….a takie ono się stanie>>>>>dziękuje za prześliczny słonecznikowy kadr w kole :))))
MIŁEGO WIECZORU :):):) By dostrzec piękno nie trzeba być artystą, wystarczy spoglądać sercem, ciepły


przejdź do wpisu pokaz slajdów
27
+73
4

poprzedni następny

Serce jest jak ogród, w którym rosną Przyjaźni kwiaty, Każdy kto je pielęgnuje, jest człowiekiem bogatym :)
MIŁEGO DNIA :)


przejdź do wpisu pokaz slajdów
20
+50
1

poprzedni następny

„Jej wspom­nienia”
O niej zda­je się nikt nie pa­miętać. Zaw­sze były tyl­ko bez&sh


przejdź do wpisu pokaz slajdów
25
+47
2

poprzedni następny

STO UŚMIECHÓW BASIU DLA CIEBIE :):):)
zŻyczę Ci, aby marzenia które skrywasz na dnie Twojego serca, doczekały się spełnienia, Korzystając


przejdź do wpisu pokaz slajdów
23
+69
5

poprzedni następny

W stronę światła ....
Naprawdę zawsze starała się patrzeć w stronę światła. Ale im dłużej człowiek wpatruje się w jasność,


przejdź do wpisu pokaz slajdów
20
+42
1

poprzedni następny

"Szczęśliwy jest ten, kto potrafi zadowolić się najmniejszą odrobiną szczęścia''
MIŁEGO POPOŁUDNIA :) dziękuje za miłe odwiedziny :)


przejdź do wpisu pokaz slajdów
20
+75
1

poprzedni następny

Być może ro­bi nam się smut­no na wi­dok cze­goś piękne­go, po­nieważ wiemy, że to nie będzie trwało wie­cznie....
MIŁEGO WIECZORU :)


przejdź do wpisu pokaz slajdów
15
+39
5

poprzedni następny

Sta­raj się doj­rzeć pro­myk światła tam, gdzie in­ni widzą tyl­ko ciemności....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
18
+42
5

poprzedni następny

"Darząc uśmiechem uszczęśliwiasz serce.... uśmiech bogaci obdarzonego nie zubożając dającego.":):):)


przejdź do wpisu pokaz slajdów
36
+96
2

poprzedni następny

"Świat jest zwierciadłem, w którym odbija się twarz każdego człowieka..."
Miłego wieczoru :)


przejdź do wpisu pokaz slajdów
27
+62
4

poprzedni następny

Być mądrym życiowo, to znaczy czynić taki wybór celów, aby nie utraciły one swej wartości, z chwilą, gdy zostały osiągnięte...


przejdź do wpisu pokaz slajdów
30
+62
5

poprzedni następny

"Dwie drogi zbiegły się w połowie mego życia, rzekł pewien mądry człowiek wybrałem drogę mniej uczęszczaną I widzę różnicę co noc i co dzień"
MŁEGO DNIA :) dziękuje za dedykację :) myślę że się spodoba bo lubisz takie klimaty :)A ;)


przejdź do wpisu pokaz slajdów
23
+60
2

poprzedni następny

Szczęściem jest uj­rzeć zachód słońca wte­dy, gdy wszys­tko zdaję się być ta­kie trudne....
MIŁEGO WIECZORU :)


przejdź do wpisu pokaz slajdów
18
+53
5

poprzedni następny

Cza­sem człowiek zbyt długo ucieka, by dos­trzec cel do które­go zmierza....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
24
+60
3

poprzedni następny

Marzenia są jak ogród pełen kwiatów w rozkwicie gdy do niego zawitasz zmienia się Twoje życie....
MIŁEGO DNIA :)


przejdź do wpisu pokaz slajdów
27
+61
1

poprzedni następny

Najszczęśliwsi są ludzie, którym za nagrodę wystarczy uśmiech drugiego człowieka ...:)))))dziękuje za uroczeko duszka :)
MIŁEGO WIECZORU KOCHANI :)


przejdź do wpisu pokaz slajdów
29
+61
5

poprzedni następny

Sztu­ka - uka­zać piękno ko­loro­wego mo­tyla na czar­no - białym zdjęciu....bo lubisz motyle i pęknie je pokazujesz :)


przejdź do wpisu pokaz slajdów
19
+55
5

poprzedni następny

"Kto wie, może gdzieś są roz­ległe światy, w których nie ma żad­nych ba­rier, a człowiek żeg­lu­je swo­bod­nie, niesiony fa­lami uczucia."


przejdź do wpisu pokaz slajdów
15
+56
4

poprzedni następny

Basiu dla Ciebie widoki z Twoich stron :)))) Świnoujście
Miłego wieczoru :)


przejdź do wpisu pokaz slajdów
25
+75
4

poprzedni następny

Pa­miętaj, że wszys­tko, co uczy­nisz w życiu, zos­ta­wi ja­kiś ślad dla­tego miej świado­mość te­go, co robisz.


przejdź do wpisu pokaz slajdów
25
+78
3

poprzedni następny

Rzeczywistość nas nie rozpieszcza ale za to, wyobraźnia i marzenia, jak najbardziej....
DOBRANOC :))))


przejdź do wpisu pokaz slajdów
26
+64
2

poprzedni następny

Możesz czy­tać mo­je myśli, bo nig­dy nie będziesz czy­tać w moich myślach....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
22
+64
3

poprzedni następny

Życie jest jak jabłko cza­sami słod­kie, a cza­sami bez smaku....
MIŁEGO DNIA :)


przejdź do wpisu pokaz slajdów
19
+67
3

poprzedni następny

Niewłaści­we oświet­le­nie da­je niekiedy fałszy­we obrazy...rzeczywistości.


przejdź do wpisu pokaz slajdów
25
+65
3

poprzedni następny

Nie ma piękna, jeśli w nim leży krzyw­da człowieka nie ma praw­dy, która tę krzywdę po­mija nie ma dob­ra, które na nią pozwala.
Miłego dnia :)


przejdź do wpisu pokaz slajdów
27
+79
1

poprzedni następny

Człowiek jest wtedy wolny kiedy wypuści swoje myśli na wolność i ukołysze się ciszą....
MIŁEGO WIECZORU :)


przejdź do wpisu pokaz slajdów
34
+77
5

poprzedni następny

W za­leżności w ja­kie ok­no spoj­rzysz ta­ki widzisz świat. Cza­sami war­to jest spoj­rzeć w ok­no in­ne­go człowieka aby uj­rzeć świat je­go oczami...


przejdź do wpisu pokaz slajdów
26
+62
5

poprzedni następny

"Przyszłość należy do tych którzy wierzą w piękno swoich marzeń"
Miłego dnia :)


przejdź do wpisu pokaz slajdów
23
+62
3

poprzedni następny

Pająk krąży po własnej sieci szukając pożywienia ,a ludzie właściwej drogi ...
Miłego wieczoru :)


przejdź do wpisu pokaz slajdów
24
+49
5

poprzedni następny

Spacerkowo po Warszawie cd..... ...


przejdź do wpisu pokaz slajdów
16
+42
5

poprzedni następny

Warszawa :)


przejdź do wpisu pokaz slajdów
27
+81
3

poprzedni następny

Nie można lo­gicznie udo­wod­nić, że coś jest piękne, trze­ba to po pros­tu odczuć. Antoni Kępiński
Miłego wieczoru :)


przejdź do wpisu pokaz slajdów
28
+73
2

poprzedni następny

Żyj tak aby na koniec powiedzieć ...NIE ŻAŁUJE !!!


przejdź do wpisu pokaz slajdów
32
+82
3

poprzedni następny

Głos dobra mówi prawie zawsze cicho. I tylko w ciszy można dobrze zrozumieć ciche głosy.
Miłego wieczoru :)


przejdź do wpisu pokaz slajdów
27
+57
5

poprzedni następny

Każdy słonecznik bez wyjątku jest god­ny uwa­gi, po­siadający bo­gate wnętrze i marzenia...


przejdź do wpisu pokaz slajdów
19
+52
1

poprzedni następny

Sensem życia jest wiara w to, że obok nas są jeszcze wyjątkowi ludzie...


przejdź do wpisu pokaz slajdów
29
+69
3

poprzedni następny

Przy­jaciele są jak naj­jaśniej­sze gwiaz­dy wid­niejące na niebie bez nich nasze życie nie miałoby sensu...
Miłego wieczoru :)


przejdź do wpisu pokaz slajdów
24
+55
5

poprzedni następny

Małpie igraszki :))))


przejdź do wpisu pokaz slajdów
15
+42
5

poprzedni następny


MIŁEGO DNIA :)


przejdź do wpisu pokaz slajdów
21
+58
2

poprzedni następny

Życie jest chwilą więc żyj i kochaj to co jest najdroższe Twojemu Sercu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
23
+56
5

poprzedni następny

W podziekowaniu za ślicznego ptaszka ...:))))


przejdź do wpisu pokaz slajdów
Starsze »

Ukryj reklamę

rozwiń ▼